METODY I TECHNIKI BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH  Skrypt z wykładów - dr Janusz Erenc

Wykład 5

Dane to ustalone w wyniku badania wartości cech jednostek badanych. Dane są wtedy, gdy zostaną w sposób jednoznaczny sklasyfikowane i zaznaczone podczas pomiaru.

Zasady gromadzenia danych:

  • Zasada porównywalności ? jednostki badania muszą być porównywalne za pomocą tej samej cechy
  • Zasada klasyfikowalności ? każdej jednostce w zbiorze przysługuje tylko jedno miejsce
  • Zasada konkretności ? musi istnieć możliwość mierzenia wszystkich jednostek

Zasady dokonywania pomiaru:

  1. Ustalić zbiór obiektów
  2. Określić warunki pomiaru ? w jaki sposób pomiar będzie wykonywany
  3. Wybrać metodę pomiaru
  4. Dokładnie zdefiniować cechy, które będziemy mierzyć

Jak mierzymy cechy wielowymiarowe?

Charakterystyka obiektów jest tylko wtedy wyczerpująca gdy znane są wartości wszystkich wymiarów cząstkowych. Każdą cechę wielowymiarową można przedstawić graficznie jako przestrzeń n ? wymiarową.

Cechą wielowymiarową może być np. zadowolenie z czegoś

Skale i indeksy:

Różnica między indeksem a skalą polega na tym, że skala pozwala również stwierdzić, czy wchodzące w jej skład elementy reprezentują ten sam wymiar.

Dyferencjał semantyczny ? jest ilościową metodą mierzenia cech wielowymiarowych, pozwalających dokonać oceny. Respondenci wypełniają kartę zawierającą szereg opozycyjnych przymiotników pozwalających ocenić obiekt w wielu wymiarach. Do każdego obiektu stosuje się siedmiopunktową skalę, od dużego natężenia badanej cechy do braku natężenia tej cechy (tzw. rangowanie).

Metody i techniki badań socjologicznych