Globalizacja  skrypt z wykładu MSU Socjologia UG

Wykład IV (12.11.2009)

Sadowski: globalizacja jest procesem spontanicznym, samorzutnym

globalizacja - zjawisko konstruktywistyczne

Globalizacja jest agresywnym procesem narzucania zachodnich norm zarządzania gospodarką narodową.

A. Smith:

  1. Główne problemy ekonomii związane są z rozdziałem ograniczonych środków między współzawodniczącymi. Najlepiej rozwiązuje tą kwestię sam rynek, bez interwencji państwa.
  2. Koordynacja decyzji rozproszonych konsumentów i producentów dokonuje się przez system wolnych i elastycznych cen.
  3. zgodność interesów mikro z interesem ogólnym

naczelną ideologią globalizacji jest upowszechniony wolnorynkowy kapitalizm.

Ideologia niewidzialnej ręki rynku jest ideologią, z której wynika, iż nie ma sprzeczności między interesem mikro i makroekonomicznym.

Z. Bauman - światowe finanse, handel ze względu na swobody ruchu i nieskrępowaną wolność w dążeniu do osiągnięcia własnych celów są uzależnione od sceny politycznej. Korporacje itp. niszczą wszelkie przeszkody jakie staną im na drodze, toteż zainteresowane są istnieniem osłabionych państw.

Wykłady na temat globalizacji