INSTYTUCJE KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

MUZEA

Zadania muzeum:

 1. gromadzenie zbiorów (duże muzea pokazują 0,5-2% z ego co posiadają)
 2. naukowe opracowywanie zbiorów
 3. odpowiednie przechowywanie i konserwacja zbiorów
 4. udostępnianie zbiorów
 1. Muzeum wg ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów) jest niezarobkową, permanentnie istniejącą instytucją, otwartą dla publiczności. Robi ono badania nad świadectwami materialnymi człowieka i jego otoczeniem, pozyskuje je, przechowuje i udostępnia. Zwłaszcza celem badań, nauczania i rozrywki.
 2. Muzeum wg W. Grudzińskiego jest porządkowym i unaocznionym zbiorem przedmiotów.
  Muzeum gromadzi dziedzictwo narodowe (niematerialne i materialne. Niematerialne to sądy potoczne, ideologie i sądy historyczne).
  Najstarsze muzea znamy z Aleksandrii, Starożytnej Grecji (Pinakoteka) oraz ze Starożytnego Egiptu.

Muzeum [gr - świątynia muz, łac - siedziba muz].

W Polsce pierwsze zbiory były u Czartoryskich w Puławach na początku XIX wieku. W 1804 roku otwarcie Pałacu w Wilanowie dla zwiedzających. XIX wiek to również przekazywanie kolekcji na rzecz państwa jak i również rozwój idei muzealnictwa.

Typy muzeów:

 1. muzeum sztuki ( Luwr, Britihsh Museum, Muzeum Watykańskie, Bode Museum w Berlinie oraz Ermitaż w Petersburgu)
 2. muzeum historyczne
 3. muzeum archeologiczne (muzeum wyspecjalizowane, łączy się często razem z muzeum historycznym i tworzy jeden ciąg historii)
 4. muzeum etnograficzne (są to często muzea na wolnym powietrzu. Powszechnie nazywane skansenami. Rozkwit ich nastąpił w II połowie XIX wieku w Skandynawii. Pierwsze były łączone z ZOO lub z muzeami historycznymi. W Polsce pierwsze powstało w 1906 roku we Wdzydzach)
 5. muzeum biograficzne (poświęcone jednej osobie np. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęborgu i Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach)
 6. muzeum literackie (posiada zabytki piśmiennicze, w Polsce w Warszawie i Poznaniu)
 7. muzeum przyrodnicze (posiada kamienie, spreparowane zwierzęta)
 8. muzeum martyrologiczne (poświęcone najczęściej pamięci ofiar II wojny światowej: Oświęcim, Majdanek. Są to muzea bardzo specyficzne. Pracownicy mają skrócony czas pracy)
 9. muzeum morskie (opisuje zawód żeglarzy i samo żeglarstwo)

Są to muzea wyspecjalizowane. W praktyce w większości wielowydziałowe. Mamy w Polsce również około 600 izb tradycji.

Na przełomie XIX i XX wieku było w Polsce najwięcej muzeów oraz najwięcej inicjatyw pewnym grup by te muzea tworzyć. Po II wojnie światowej muzea były włączane w ogólny system zarządzania państwa - były upaństwowione.

 • Liczba muzeów w Polsce:
  Ogólnie: 661 muzeów w Polsce. Od 1995 roku tendencja jest rosnąca.
  a) 1995 rok - 589 muzeów
  b) 2000 rok - 632 muzeav c) 2001 rok - 656 muzeów
  d) 2002 - 661 muzeów
 • Zwiedzający muzea w Polsce:
  Tendencja jest malejąca.
  a) 1995 rok - 17 mln 60 tys.
  b) 2000 rok - 16 mln 612 tys.
  c) 2001 rok - 15 mln 137 tys.v d) 2002 - 15 mln 259 tys.
 • Muzea w województwach:
  a) małopolskie - 105 muzeów
  b) mazowieckie - 97
  c) wielkopolskie - 77
  d) pomorskie - 51
  e) opolskie - 13
  f) lubuskie - 14
  g) lubelskie - 28
 • Zwiedzający wg województw:
  a) małopolskie - Kraków
  b) mazowieckie - Warszawa
  c) pomorskie - Trójmiasto
  d) wielopolskie - Poznań (ale (!) połowa mniej odwiedzających niż w pomorskim)
  e) lubelskie
  f) opolskie
  W kujawsko-pomorskim jest wysoka aktywność kulturalna, zapotrzebowanie na uczestnictwo w kulturze.
  Pomorskie:

  - 5 muzeów państwowych:
  - Muzeum Zamkowe w Malborku
  - Centralne Muzeum Morskie w Gdyni
  - Muzeum Stutthofu
  - Muzeum Narodowe w Gdańsku
  - Pałac Opatów w Oliwie

Wystawy w muzeach mogą być:

a) stałe (z własnych zbiorów)
b) czasowe (ze zbiorów własnych, ze zbiorów wypożyczonych, i tak i tak)

Tendencje w muzealnictwie:

a) starsza: eksponat jest najważniejszy
b) nowa: publiczność pomaga decydować o tym co chce oglądać

W Polsce muzea się zmieniają, stają się otwarte na nowe inicjatywy.

INSTYTUCJE KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM - tematy prac