METODY I TECHNIKI BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH  Skrypt z wykładów - dr Janusz Erenc

Wykład 6

Skala dystansu społecznego Bogardusa

Skala dystansu społecznego Bogardusa ? skala ta służy do pomiaru skłonności ludzi do uczestniczenia w zróżnicowanych co do stopnia bliskości stosunkach społecznych z innymi grupami ludzi. Wyraźne różnice intensywności sugerują istnienie struktury pytań. Osoba, która akceptuje pewien stopień integracji, będzie też przypuszczalnie skłonna zaakceptować wszystkie możliwości poprzedzające go na liście, czyli o mniejszej intensywności. Skala ta ukazuje znaczącą oszczędność skalowania jako narzędzia redukcji danych.

Skala Thurstone?a ? stanowi próbę opracowania formatu grupowania wskaźników zmiennej, które powiązane są przynajmniej w strukturę empiryczną. Starannie opracowana i wypunktowana skala Thurstone?a odpowiada pod względem oszczędności i efektywności skali dystansu społecznego Bogardusa. Każdemu respondentowi można przypisać pojedynczy wynik, który w sposób adekwatny odzwierciedlałby odpowiedzi na kilka pytań kwestionariusza.

Skala Likerta ? jest to technika pomiarowa oparta na wykorzystaniu standaryzowanych kategorii odpowiedzi. Skala Likerta służy do obliczania przeciętnych wyników uzyskanych za pomocą indeksu dla osób zgadzających się z poszczególnymi zdaniami. Skala Lickerta ma następującą postać:

 • TAK
 • RACZEJ TAK
 • ANI TAK, ANI NIE
 • RACZEJ NIE
 • NIE

Skala Guttmana ? tworzenie tej skali zaczyna się od tych samych kroków, co tworzenie indeksu. Wychodzimy od badania trafności fasadowej pytań dostępnych analizie. Następnie badamy zależności dwuzmiennowe i ? niekiedy ? wielozmiennowe między pytaniami. Jednak konstruując skalę, poszukujemy również dość ?trudnych? i ?łatwych? wskaźników badanej zmiennej.

Metodą badawczą, która oparta jest także na wywiadzie, ale ma samodzielny tryb postępowania, jest socjometria.

Podstawowe pojęcia socjometrii:

 • Wybór
 • Odrzucenie
 • Kryterium wyboru i odrzucenia
 • Populacja

Wyróżniamy 6 typów związków (układ hierarchiczny):

 • A. x => y ; y => x
 • B. x => y ; y ~ x
 • C. x => y ; y ≠> x
 • D. x ~ y ; y ~ x
 • E. x ~ y ; y ≠> x
 • F. x ≠> y ; y ≠> x

Metody i techniki badań socjologicznych